سند پشتیبان علمی(1)

درآمدی بر ضرورت، ماهیت، کارکرد و فرآیند­های اندیشکده راهبردی پویش صادق

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲

گزارش “درآمدی بر ضرورت، ماهیت، کارکرد و فرآیند­های اندیشکده راهبردی پویش صادق” به همت گروه مطالعات حکمرانی اندیشکده پویش صادق منتشر شد.

گزارش “درآمدی بر ضرورت، ماهیت، کارکرد و فرآیند­های اندیشکده راهبردی پویش صادق” به همت گروه مطالعات حکمرانی اندیشکده پویش صادق منتشر شد.

این گزارش به عنوان سند پشتیبان فعالیت ها و برنامه های اندیشکده پویش صادق در هشت بخش شامل ۱- مسئله راهبردی چیست؟، ۲- تشکیل اندیشکده راهبردی چه ضرورتی دارد؟، ۳- تفاوت اندیشکده با مراکز و نهادهای متناظر در چیست؟، ۴- وضعیت و کارکرد اندیشکدهها در جهان چگونه است؟، ۵- تشکیل اندیشکده راهبردی برای مرکز چه فوایدی دارد؟، ۶- اندیشکده راهبردی چه ساختاری باید داشته باشد؟، ۷- فرآیندها اجرایی انجام پژوهشهای راهبردی چگونه است؟، ۸- نیازها و گامها تهیه شده است.

در بخشی از این گزارش می خوانیم:

نظام‌های اجتماعی تقریباً ناممکن است. از تربیت و فرهنگ گرفته تا سیاست و اجتماع، و از صنعت و اقتصاد و انرژی گرفته تا علم و فناوری، همگی عرصه‌هایی است که از حوزه نفوذ سیاست‌های حاکمیتی مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها (Government)  و دستگاه‌های حکومتی (Governance) خارج نیستند، هرچند نوع و مکانیزم مداخله نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مداوم در حال تحول و دگرگونی است.

از طرف دیگر، تنوع و پیچیدگی فزاینده مسائل اجتماعی و ظهور بحران‌های متعدد ملی و بین‌المللی، ضرورت افزایش میزان دقت و اعتبار سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت‌ها را باهدف جلوگیری از وقوع شکست‌های سیاستی (Policy Failure) و تحمیل هزینه‌های گزاف به جوامع دوچندان نموده‌اند.

ازاین‌رو یادگیری سیاستی (Policy Learning) به معنی ایجاد دینامیک استفاده از یافته‌های بشری، تجارب سیاستی و نوآوری‌های علمی در ارتقای سطح سیاست‌های حاکمیتی و کاهش ریسک‌های تابعه، مفهوم نوینی است که در ادبیات سیاست‌گذاری مدرن جایگاهی درخور توجه پیدا نموده است.

مسئله راهبردی چیست؟

تفکر راهبردی معطوف به تغییر است و برای نتیجه ارزش اساسی قائل است. به عبارت دیگر بر اساس درک درست از شرایط به دنبال تولید ظرفیت برای ایجاد ساختاری جدید است. بر اساس این روش تفکر، چیستی و چگونگی چالش‌ها و راه‌های غلبه بر آن، و نیز نحوه بازی حریف و تصمیمات و واکنش‌های‌ احتمالی او بررسی می‌شود. بر این مبنا تفکر راهبردی به دنبال طراحی سلسله‌ای از عوامل است تا بتواند با فهم شرایط موجود و تغییر آن، به حداکثر میزان غلبه بر چالش یا حریف دست پیدا کند.

برای پیشبرد یک طرح راهبردی و ارائه راهبرد نیاز به فهم پدیده در چارچوبی کلان و درک ابعاد مختلف آن هستیم. لذا فهم پدیده تنها در چارچوب نگاه از ابعاد مختلف به صورت مساوی و همچنین درک تدوام‌‌ها و گسست‌ها در روند تاریخی آن و در مواجه با موقعیت‌های مختلف است. همچنین ترسیم الگوهای زمانی خطی، موازی، دوری و موقعیت‌های فضایی- جریانی پدیده‌ها، شبکه‌های مفهومی و… نیز در این فرآیند باید موردتوجه قرار گیرند.

برای دریافت این گزارش اینجا را کلیک نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

اندیشکده پویش صادق is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache