سخن آغازین فصلنامه هفتم؛

اینک باید…

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۴:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۵

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا شد حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گرو‌هی نباشد و هدف نهایی آن حرکت به سوی اﷲ باشد. بنا شد ملت در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدو‌ده شود…

سردبیر فصلنامه پویش صادق در یادداشتی به عنوان سخن آغازین هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق، با بازخوانی آنچه که باید در طی سی و نه سال پیش صورت می گرفت، بر لزوم بازبینی نقشه و تجهیزات این سفر تأکید می کند.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

محمد سلیمانی- سی و نه سال پیش نظامی مکتبی با اراده مردم شکل گرفت که میخواست با استعمار و استثمار مبارزه کند و مظاهر فکر و اندیشه غربی را از همه نظامات اجتماعی بزدیاد و طرحی نو برای زندگی ایرانیان در اندازد که به مرور عالم اسلام را نیز فراگیرد. در این راه ملت، روحانیت مبارز کشور و نویسندگان و رو‌شنفکران متعهد به رهبری امام خمینی (ره) تحرک نوینی یافت و بنای جدیدی را در راه مبارزه ایجاد کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا شد حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گرو‌هی نباشد و هدف نهایی آن حرکت به سوی اﷲ باشد. بنا شد ملت در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدو‌ده شود و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نماید. بنا شد به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگردد و با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بنا شد قانون اساسی زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به و‌جود آو‌رد که در آن انسان با ارزش‌های و‌الا و جهان شمول اسلامی پرو‌رش یابد. بنا شد پس از انقلاب نیز زمینه تداو‌م این انقلاب در داخل و خارج کشور فراهم شود و به و‌یژه در گسترش رو‌ابط بین‌المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی کوشید شود تا راه تشکیل امت و‌احد جهانی هموار گردد. بنا شد مبارزه برای نجات ملل محرو‌م و تحت ستم در تمامی جهان استمرار و قوام یابد، هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی نفی شود، سرنوشت مردم به دست خودشان تعیین شود، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت گردند، قانونگذاری بر مدار قرآن و سنت جریان ‌یابد. بنا شد زمینه برو‌ز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید، تمامی عناصر اجتماع در رو‌ند تحول جامعه مشارکت فعال و گسترده داشته باشند، در تمام مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز، همه افراد اجتماع حضور داشته باشند و در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسؤو‌ل رشد و ارتقاﺀ و رهبری گردد و اینگونه بنا بود که حکومت مستضعفان در زمین تحقق یابد.

پر واضح است که برای بنای همه این بناها تلاش هایی صورت گرفته است و برخی از آنها تا حد زیادی نیز پیش رفته است اما مسیر طولانی و ما تازه سفریم. در این سفر برخی لحظات در کُند رفته ایم، برخی موارد از راه فرعی و طولانی تر رفته ایم، برخی مواقع به طوفان و تحریم خورده ایم، برخی مواقع راه را اشتباه رفته ایم، برخی مواقع راننده ناشی را پشت فرمان نشانده ایم و برخی دیگر خود چرخ مرکب مان را پنجر نموده ایم…

اینک باید تمام این لحظه لحظه های این سفر را دوباره بازبینی کنیم، مسیر پیش رو را در نقشه مجددا بررسی کنیم، تجهیزات و لوازم سفر طولانی را آماده کنیم و همرهان را نیک بشناسیم و نسبت به بیم و امیدهای سفر توجیه کنیم.

آنچه در این دور جدید از این فصلنامه – که پیشتر شش شماره از آن منتشر شده بود – قرار است بدان بپردازیم، همه این بایدهاست که به همت جمعی از جوانان نسل سوم و چهارم این انقلاب و مسافران صندلی های جلوی این مرکب قرار است به نگارش درآید و در معرض دیدگان اهالی فکر و اندیشه قرار گیرد.

این دفتر به همه شما عزیزان متعلق است. اینک بسم الله…

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

اندیشکده پویش صادق is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache